Ζήτημα

Ο παγκόσμιος παιδικός υποσιτισμός αποτελεί ένα εντεινόμενο πρόβλημα. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας αυτής της ασθένειας και εκείνα που επιβιώνουν αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα υγείας και ανάπτυξης για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Λύση

Με βάση την τεχνογνωσία της, η NUTRILITE™ ανέπτυξε τα NUTRILITE Little Bits, ένα συμπλήρωμα μικροθρεπτικών συστατικών για υποσιτιζόμενα παιδιά, το οποίο είναι ενισχυμένο με φυτικά συστατικά.

Αποτελέσματα

Η καμπάνια NutrilitePower of 5 σχεδιάστηκε με σκοπό να ενισχύει την ευαισθητοποίηση για τον υποσιτισμό των παιδιών, να καλύπτει την ανάγκη για κατάλληλη διατροφή στη διάρκεια των καθοριστικών πρώτων 5 χρόνων της ζωής τους και  παρουσιάζει έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.
 

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τη θρεπτική αξία της διατροφής υποσιτιζόμενων παιδιών, ηλικίας 6 μηνών μέχρι  5 ετών, σε καθημερινή βάση. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε, να γίνετε υποστηρικτές και να αποτελέσετε μέρος της ευρύτερης λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

image/jpeg;;;foto2.jpg

Συνεργασίες NUTRILITE Power of 5

Η εκστρατεία NUTRILITE Power of 5 αναδεικνύει τις μείζονος σημασίας σχέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της διατροφικής, σωματικής και συναισθηματικής υγείας των παιδιών. Η πρώτη μείζονος σημασία σχέση είναι αυτή μεταξύ μητέρας και παιδιού. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη και των δύο. Η Amwayκαι η NUTRILITE διαθέτουν πολύ σημαντικές συνεργασίες με ΜΚΟ, όπως η CARE, που παρέχουν επιπλέον πράγματα με σημαντικά οφέλη στα παιδιά, όπως τρόφιμα και εκπαίδευση. Η 5η μείζονος σημασίας σχέση είναι ανάμεσα σε σας και τα παιδιά που εσείς στηρίζετε ώστε να λαμβάνουν τα NUTRILITE Little Bits.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Το δικό σας Δώρο των 5

Η CARE είναι μια παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση. Η δωρεά σας στην CARE βοηθάει τα παιδιά να λάβουν τα NUTRILITE Little Bits. Η συμμετοχή για 1 μήνα για 1 παιδί είναι $10 και για ένα έτος είναι $120.

image/jpeg;;;Guinness_World_Record_collage.jpg

Το Επίτευγμά σας


 

Το 2014, εναρκτήριο έτος της εκστρατείας, άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο συνέλεξαν αποτυπώματα χεριών με σκοπό να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για τον παγκόσμιο υποσιτισμό των παιδιών. Η Amway πρόσφερε $1 για κάθε αποτύπωμα χεριού στην CARE και το κολάζ που περιλάμβανε πάνω από 75.000 αποτυπώματα κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες (GuinnessWorldRecord) για το μεγαλύτερο κολάζ με αποτυπώματα χεριών (συλλέχθηκαν συνολικά 260.872 αποτυπώματα χεριών).

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υποσιτισμό σε όλες τις μορφές του σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://mamap.io/map.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο δημιουργήθηκε από την Amway και τον οργανισμό Global Alliance for Improved Nutrition (Παγκόσμια Συμμαχία για Βελτιωμένη Διατροφή), και περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερες από 30 χώρες χαμηλών, μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης περιήγησης στα στατιστικά στοιχεία και τις πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές προκλήσεις ανά χώρα.