Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις online δωρεές για την καμπάνια της NUTRILITE Power of 5

Θέλω να κάνω δωρεά για τα NUTRILITE Litte Bits. Σε ποιον κάνω τη δωρεά;

Η δωρεά σας θα πάει στη παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση CARE μέσω της ammado, ενός παρόχου υπηρεσιών που σχετίζεται με τις δωρεές, ο οποίος βρίσκεται στη Ζug, στην Ελβετία. Η CARE θα χρησιμοποιήσει τη δωρεά σας για να παρέχει τα NUTRILITE Litte Bits σε υποσιτισμένα παιδιά τα οποία εξυπηρετούνται μέσω προγραμμάτων που έχουν επιλεχθεί και υποστηρίζονται από την Amway σε 15 χώρες μέχρι το 2016.

Γιατί υπάρχει ένας τρίτος φορέας παροχής στο πρόγραμμα δωρεών; Ποιός είναι ο ρόλος του;

Ο ammado βοηθά την CARE να συγκεντρώσει χρήματα για τα NUTRILITE Little Bits σε όλες τις αγορές του κόσμου-ακόμα και σε περιοχές και χώρες όπου η CARE δεν έχει δικά της γραφεία.

Σε ποιο γραφείο της CARE μπορώ να κάνω μια δωρεά μέσω του ammado;

Αν η CARE υπάρχει στην χώρα σας, η δωρεά σας θα μεταφερθεί στο τοπικό γραφείο της CARE και έπειτα στην CARE US. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μεταφερθεί απευθείας στον παγκόσμιο εταίρο της Amway την CARE US.

Μπορούν όλοι να κάνουν δωρεές μέσω αυτού του συνδέσμου ή μόνον οι υπάλληλοι και οι ΑΒΟ της Amway;

Ο σύνδεσμος αυτός δεν περιορίζεται για συγκεκριμένες ομάδες, όλοι μπορούν να συμβάλουν και να βοηθήσουν υποσιτισμένα παιδιά με τα NUTRILITE Little Bits.

Η CARE θα λάβει ολόκληρο το ποσό της δωρεάς μου;

Ο ammado κρατά ένα 5% από το ποσό της κάθε δωρεάς.  Επιπλέον μπορεί να υπάρξουν χρεώσεις σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα.  

Υπάρχει δυνατότητα η δωρεά μου να εκπίπτει φορολογικά;

Η συνεισφορά σας στην CARE πιθανόν να εκπίπτει φορολογικά ανάλογα με τη νομοθεσία στη χώρα σας. Παρακαλούμε εξακριβώστε τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα σας ή συμβουλευτείτε τον φορολογικό σας σύμβουλο.


 

Αποποίηση ευθυνών

Παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι θα παραπεμφθείτε στην ιστοσελίδα του ammado μέσω ενός συνδέσμου.  Η ιστοσελίδα αυτή δεν ελέγχεται από εμάς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή το υλικό που διατίθεται μέσω αυτής της τρίτης ιστοσελίδας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις περί απορρήτου όλων των τρίτων ιστοσελίδων πριν να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια ιστοσελίδα ή να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες σε τέτοιες ιστοσελίδες ή μέσω αυτών. Η Amway δεν εμπλέκεται στη διαδικασία συνεισφοράς μέσω τoυ ammado στην CARE. Η Amway και οι θυγατρικές της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις από πλευράς του ammado ή της CARE. Το να εκπίπτει φορολογικά οποιαδήποτε συνεισφορά εξαρτάται από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας σας. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το φορολογικό σας σύμβουλο για σχετικές διευκρινήσεις.