Υποβάλλοντας αυτήν την αίτηση στην Amway, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.Αναγνωρίζετε επίσης ότι συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Κανονισμούς της Amway και άλλα συμβατικά έγγραφα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται από την Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου η οποία μεταξύ άλλων εξηγεί τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο άσκησής τους.