ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  (ΕΣΕΑΠ)

 

Η Amway Hellas είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Απευθείας Πωλήσεων. Ο σύνδεσμος αυτός σχηματίστηκε για να φέρει κοντά όλες τις εταιρείες του χώρου των Απευθείας Πωλήσεων, ώστε να εφαρμόζονται οι υψηλότερες προδιαγραφές επιχειρηματικών μεθόδων και πρακτικών και η προστασία του καταναλωτή.

 

Ο ΕΣΕΑΠ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός σύνδεσμος που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί τον κλάδο των απευθείας πωλήσεων στην Ελλάδα. 

Ο ρόλος του ΕΣΕΑΠ είναι να προωθεί τις απευθείας πωλήσεις και να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα καλής πρακτικής εκ μέρους των Εταιριών-Μελών μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου. 

Αποστολή του Συνδέσμου είναι «Να προστατεύει, προάγει και προωθεί την αποτελεσματικότητα των εταιριών-μελών του, καθώς και των ανεξάρτητων επιχειρηματιών που αυτές εκπροσωπούν. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό, η εμπορία των προϊόντων εκ μέρους των εταιριών-μελών και/ή η ευκαιρία των απευθείας πωλήσεων διεξάγονται με βάση το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής δεοντολογίας και παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.»

Οι στόχοι μας είναι:

  • η ενίσχυση της ενημέρωσης και αναγνώρισης του κλάδου των απευθείας πωλήσεων σε όλες τις οργανωτικές της μορφές, ως ένας σημαντικό και αναγνωρισμένο κανάλι διανομής σε όλη την Ελλάδα
  • η εξασφάλιση ενός δίκαιου και νόμιμου εμπορικού περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να επιχειρούν οι εταιρείες των απευθείας πωλήσεων, ενισχύοντας παράλληλα το βέλτιστο συμφέρον των καταναλωτών προκειμένου να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τα μέλη του συνδέσμου στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες  

 

Διεύθυνση Έδρας:

  • Σύνδεσμος Εταιρειών Απευθείας Πωλήσεων
  • Κατεχάκη 75 & Λ. Κηφισίας
  • 115 25, Αθήνα
  • Tηλ.: +30 210 6967000
  • E-mail: info@eseap.org.gr
  • http://www.eseap.org.gr