Ημερομηνία ισχύος: 25 Μαΐου 2018

 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας Διαδικτυακού Τόπου / Δήλωση Cookie της Amway

Η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας Διαδικτυακού Τόπου / Δήλωση Cookie περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim, Γερμανία (εφεξής «Amway») χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή λαμβάνονται από επισκέπτες («Επισκέπτες») του παρόντος διαδικτυακού τόπου («Διαδικτυακός τόπος»). Περιγράφει, επίσης, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας ως πελάτης («Πελάτης»). Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και λαμβάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και προστατεύουμε αυτά τα δεδομένα, το διάστημα για το οποίο διατηρούμε αυτά τα δεδομένα, τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές μας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης Amway («ABO») ή μέλος, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας της Amway για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και μέλη της Amway, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό τόπο ως ABO ή μέλος.

 

Πως συλλέγουμε ή λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο

Η Amway συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς με πολλούς τρόπους, όταν χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επιλέξετε την υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, τα οποία διατίθενται στη σελίδα «Επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου, για παράδειγμα, διευθύνσεων email, τηλεφώνων ή online εντύπων της Amway.

Όπου σας ζητούμε να μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα σας επισημαίνουμε το κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο υποχρεούστε να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, εφόσον έχετε πρόσβαση, προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο.  Το cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων, το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται για την επίσκεψη διαδικτυακών τόπων. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να εγκαθιστούν cookies στη συσκευή σας. Εφόσον δε συνδέεστε στις υπηρεσίες μας, τα δεδομένα σας παραμένουν ανώνυμα και δεν μπορούμε να συνδέσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες με εσάς. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια συνοπτική εικόνα των cookies που χρησιμοποιούμε και του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

 

 • Τα ακόλουθα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. 

 

Όνομα cookie

Σκοπός

JSESSION

AWSELB

Cart-content

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content

ANID
CONSENT
1P_JAR
NID

dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt

 

Αυτό το cookie παρακολουθεί την τεχνική συνεδρία.

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση φορτίου.

Αυτό το cookie αποθηκεύει λεπτομέρειες για το καλάθι των επισκεπτών.

Αυτά τα cookies παρακολουθούν τη σύνοδο και χρησιμοποιούνται για να ισορροπούν το φορτίο ή για να αποθηκεύουν τα στοιχεία των καλαθιών των επισκεπτών.
 

Google cookies που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια (σύστημα recaptcha).

 

Dynatrace cookies που χρησιμοποιούνται για:
 Την παρακολούθηση των επισκέψεων σχετικά με πολλαπλά αιτήματα.
 Την μέτρηση της καθυστέρησης του διακομιστή για την παρακολούθηση της απόδοσης.
 Τον προσδιορισμό των κατάλληλων τελικών σημείων για μετάδοση των φωτεινών πηγών, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού (ID) της συνόδου.
Να ενεργούν ως ενδιάμεσος χώρος αποθήκευσης για ενέργειες μέτρησης των ορίων της ιστοσελίδας.
 Να ενεργούν ως αναγνωριστικό (ID) του επισκέπτη για τη συσχέτιση των συνόδων.
 Τη διαχείριση των χρονικών ορίων της συνόδου.

 

 • Τα ακόλουθα cookies δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, ενώ χρησιμοποιούνται γενικά για την παροχή, τη διατήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. 

 

Όνομα cookie

 

Σκοπός

Γλώσσα

 

Αυτό το cookie θυμάται την προεπιλεγμένη γλώσσα του χρήστη.

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd


__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών μας τόπων από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης και της δραστηριότητας στον διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, την προέλευση των επισκεπτών, και τις σελίδες που αυτοί έχουν επισκεφτεί. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies παραμένουν ανώνυμα και δεν αντιστοιχίζονται σε χρήστες, όταν δεν πραγματοποιείται σύνδεση ως ABO ή πελάτης.

 

 

 

 

 

 

 Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως η διαχείριση και παρακολούθηση των κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το widget AddThis.

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (π.χ., στις λειτουργίες «Προτιμήσεις» ή «Επιλογές Διαδικτύου» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε).  Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ή τη διαγραφή cookies, επισκεφτείτε τη σελίδα ​http://www.allaboutcookies.org/.

 

Τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από επισκέπτες

Μέσω των cookies που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα «Πως συλλέγουμε ή λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο», συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τη διεύθυνση ΙΡ, το είδος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος. Επίσης, προκειμένου να εκτελέσουμε τις online παραγγελίες σας, ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία πληρωμής σας, όπως και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις προϊόντων ή την αγοραστική συμπεριφορά σας.

Επιπλέον, μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διατίθενται στη σελίδα «Επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως, το όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό φαξ. Ενδεχομένως να μας παρέχετε οικειοθελώς και άλλα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. Σας συμβουλεύουμε, ωστόσο, να μην παρέχετε περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που χρειάζονται, προκειμένου να σας απαντήσουμε κατάλληλα στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

 

Πως συλλέγουμε ή λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ως πελάτης

Η Amway συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους πελάτες της με πολλούς τρόπους.

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ως πελάτης στους διαδικτυακούς μας τόπους. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε την υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, τα οποία διατίθενται στη σελίδα «Επικοινωνία» των διαδικτυακών μας τόπων, για παράδειγμα, διευθύνσεων email, τηλεφώνων ή online εντύπων της Amway.

Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας μέσω των ABO, με τους οποίους οι εν λόγω πελάτες διατηρούν σχέσεις (για παράδειγμα, όταν οι πελάτες έχουν αγοράσει προϊόντα της Amway μέσω ABO).

 

Τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από πελάτες

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ως πελάτης απευθείας στην Amway, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ., όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση email, αριθμό φαξ και αριθμό τηλεφώνου).
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη, της ταυτότητας σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης.
 • Στοιχεία πληρωμής (π.χ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή αριθμοί πιστωτικών καρτών).
 • Προτιμήσεις προϊόντων, αγοραστικές συνήθειες, ιστορικό αγορών και καταναλωτική συμπεριφορά.
 • Προτιμήσεις επικοινωνίας.

 

Επιπλέον, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως, το όνομα, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και/ή τον αριθμό φαξ. Ενδεχομένως να μας παρέχετε οικειοθελώς και άλλα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. Σας συμβουλεύουμε, ωστόσο, να μην παρέχετε περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που χρειάζονται, προκειμένου να σας απαντήσουμε κατάλληλα στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε και άλλα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ωστόσο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε επιπρόσθετα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, θα φροντίσουμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και να υπάρχει έγκυρη νομική βάση για αυτήν (π.χ., η συγκατάθεσή σας).

 

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από πελάτες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο στο βαθμό που απαιτείται (α) για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (β) για να τηρήσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, ή (γ) για έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας, της αξιολόγησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της αποτροπής και της προστασίας –τόσο της δικής μας όσο και των άλλων– από απάτη, μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, αξιώσεις και άλλες νομικές ευθύνες, όπως και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές της εταιρείας και τα πρότυπα του κλάδου. Σε εταιρείες όπως η Amway, οι οποίες διαθέτουν παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς θεωρείται τυπικά ότι εμπίπτει στο έννομο συμφέρον. Όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, έχουμε εξισορροπήσει με προσοχή τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα έναντι των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτούμε από εσάς:

 • Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως πελάτη.
 • Για τη δημιουργία και διαχείριση του online λογαριασμού σας.
 • Για να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας.
 • Για την εκτέλεση των παραγγελιών σας για προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για να σας φέρουμε σε επαφή με τον ABO που θα σας εξυπηρετήσει (παρέχοντας σε αυτόν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση email, τις αγορές και το ιστορικό αγορών σας).
 • Για τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και για να σας διευκολύνουμε κατά τη χρήση των διαδικτυακών μας τόπων.
 • Για την εκτέλεση εργασιών λογιστικής, οικονομικού ελέγχου, τιμολόγησης και είσπραξης.
 • Τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

 

Με ποιον τρόπο επικοινωνούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Amway δεν πουλάει, ενοικιάζει ή εμπορεύεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Amway επικοινωνεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε:

 • Οντότητες εντός του ομίλου Amway, εφόσον υπάρχει εύλογη ανάγκη ή επιθυμία της Amway να επικοινωνηθούν αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • ABO, προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και παραγγελίες στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων της Amway.
 • Παρόχους λύσεων υποδομής, πλατφορμών ή λογισμικού, παρόχους υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών διαχείρισης αρχείων ή υπηρεσιών μάρκετινγκ, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).
 • Κρατικών αρχών ή άλλων τρίτων μερών, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία ή υπάρχει εύλογη ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων, των έννομων συμφερόντων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας άλλων ή της δικής μας.

 

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς σε οντότητες εντός του ομίλου Amway, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας της Amway, της Alticor Inc. Ορισμένες από αυτές ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες έχουν συλλεχθεί αρχικά τα δεδομένα.  Η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μη διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων που υφίσταται στη χώρα, στην οποία παρείχατε αρχικά τα δεδομένα.  Εφόσον διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε αυτά τα δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τον ΕΟΧ και διαβιβάζονται σε χώρες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναγνωρίζει ως χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, εφαρμόζουμε Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_el​  Περισσότερες πληροφορίες για τις οντότητες του ομίλου Amway διατίθενται στη διεύθυνση: www.amwayglobal.com. Επιπλέον, ορισμένοι από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό οντοτήτων του ομίλου Amway βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναγνωρίζει ως χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Amway έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται επαρκώς. Μεταξύ άλλων, ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ ή διασφαλίζουμε ότι είναι πιστοποιημένος κατά την «Ασπίδα Εμπιστευτικότητας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ» (EU-US Privacy Shield). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν αυτά διαβιβάζονται εκτός ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των δεδομένων ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε ποια είναι αυτά τα μέτρα προστασίας), επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στη συνέχεια.

 

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Εφαρμόζουμε ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, από απώλεια, αλλοίωση, προσπέλαση, γνωστοποίηση ή χρήση.

 

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα (βλ. παραπάνω «Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε»), εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές διατήρησης δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στη συνέχεια. 

 

Συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς διαδικτυακούς τόπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές πολιτικής διαφέρουν από τις δικές μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δεν είμαστε υπόλογοι για τις πληροφορίες και τις πρακτικές πολιτικής που ισχύουν από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας όλων των διαδικτυακών τόπων τρίτων, προτού να χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους ή να υποβάλετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σε ή μέσα από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

 

Επικαιροποιήσεις της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας του Διαδικτυακού Τόπου

Η Amway διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας του Διαδικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση που τροποποιήσουμε τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας του Διαδικτυακού Τόπου θα ενημερωθεί και η ημερομηνία ισχύος της, ενώ όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή της. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά στη Δήλωση Εμπιστευτικότητας του Διαδικτυακού Τόπου.

 

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, διαθέτετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση. Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο αίτημα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δε μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που θα διαχειριστούμε το αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση ανά πάσα στιγμή, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, η οποία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα της Amway. Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε ανά πάσα στιγμή αντίρρηση σε αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, εφόσον αυτό σχετίζεται με άμεσο μάρκετινγκ. Εφόσον έχετε αντίρρηση στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, θα σταματήσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για αυτούς τους σκοπούς.

 

Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

Σε περίπτωση που έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας Διαδικτυακού Τόπου/Cookie, εάν θέλετε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που διαθέτουμε για εσάς ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συνεργάτη μέσω του εντύπου επικοινωνίας Σύνδεση προς έντυπο επικοινωνίας ή με επιστολή: Amway Hellas Λ.Κηφισίας 151 151 24 Μαρούσι  Αθήνα  Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email (privacy@amway.com)  ή επιστολής (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Germany).