Οι εγγυήσεις της Amway

Υποστηρίζουμε τα προϊόντα μας.

Υποστηρίζουμε τα προϊόντα μας.

Εγγύηση Ικανοποίησης Πελατών Amway

Υποστηρίζουμε την ποιότητα των προϊόντων Amway™ και εγγυόμαστε την ικανοποίησή σας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα προϊόντα αυτού του καταλόγου που διανέμονται από την Amway και δεν έχουν κανένα σύμβολο, φέρουν την Εγγύηση Ικανοποίησης Πελατών Amway (με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων), επ' αόριστον.

Εάν ένας πελάτης ή μέλος δεν μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν ή τη μη χρησιμοποιημένη ποσότητα, σύμφωνα με τις παρακάτω Οδηγίες Επιστροφής.

Η Εγγύηση Ικανοποίησης Πελατών Amway δεν ισχύει για προϊόντα:

  • τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπό άλλο από τη συνήθη οικιακή τους χρήση,
  • τα οποία έχουν σκοπίμως καταστραφεί ή στα οποία έγινε κακή χρήση,
  • που διανέμονται από την Amway και παρέχουν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αυτού του καταλόγου με το σύμβολο ✪ και/ή
  • τα οποία καλύπτονται από άλλες ρητές γραπτές εγγυήσες.

Εγγύηση Ικανοποίησης 90 ημερών Amway

Τα προϊόντα που διανέμονται από την Amway φέρουν το σύμβολο ✪ και έχουν Εγγύηση Ικανοποίησης 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν για οποιαδήποτε λόγο ένας πελάτης ή ένα μέλος δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος από το προϊόν, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν μέσα σε 90 (ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με τις παρακάτω Οδηγίες Επιστροφής.

Η Εγγύηση Ικανοποίησης 90 ημερών της Amway δεν ισχύει για προϊόντα:

  • τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπό άλλο από τη συνήθη οικιακή τους χρήση και/ ή
  • τα οποία έχουν σκοπίμως καταστραφεί ή στα οποία έγινε κακή χρήση.

Μετά την ημερομηνία απαίτησης βάσει της εγγύησης ικανοποίησης, η χρονική περίοδος δεν ανανεώνεται, ούτε επεκτείνεται.


Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Η Amway σας προσφέρει ένα επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού κινδύνου. Μπορείτε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας Amway με μια μικρή επένδυση - κι αν αποφασίσετε ότι δεν κάνει για σας μέσα στις πρώτες 90 ημέρες, η εγγύηση επιστροφής χρημάτων της Amway μέσα στις πρώτες 90 ημέρες, σημαίνει ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα λεπτό του ευρώ.