Σε ισχύ από: 1 Δεκεμβρίου 2023

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστότοπου/Ειδοποίηση Cookie

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Amway International Inc. («AII») (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States), η Amway GmbH (Benzstrasse 
11 b-c, 82178 Puchheim, Germany) και η Amway Hellas (Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα) (οι οποίες αναφέρονται ως «Amway» ή «εμείς» ή «εμάς») χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή λαμβάνονται από επισκέπτες, οι οποίοι αναφέρονται ως («Επισκέπτης/ες» ή «εσείς»). Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και λαμβάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και προστατεύουμε αυτά τα δεδομένα, το διάστημα για το οποίο διατηρούμε αυτά τα δεδομένα, τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές μας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενεργούμε ως από κοινού ελεγκτές σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Εάν είστε Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Amway («ABO»), παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου της Amway όταν συνδέεστε στον Ιστότοπο ως ΑΒΟ, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό τόπο ως ABO. Εάν είστε Εγγεγραμμένος Πελάτης, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου Εγγεγραμμένου Πελάτη της Amway όταν συνδέεστε στον Ιστότοπο ως Πελάτης, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό τόπο ως Πελάτης.

Πώς συλλέγουμε και λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς

Όπου σας ζητούμε να μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα σας επισημαίνουμε το κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο υποχρεούστε να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών.
Η Amway συλλέγει και λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους Επισκέπτες με πολλούς τρόπους, όπως:
Επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας που παρέχονται στον ιστότοπο και μπορείτε να δείτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας», συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλες πληροφορίες που παρέχετε. Πληροφορίες τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ηλεκτρονική διεύθυνση της Amway, αριθμούς τηλεφώνων και ηλεκτρονικές φόρμες.
Cookies. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, όταν αποκτάτε πρόσβαση, προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο. Το cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων, το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή, εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται για την επίσκεψη διαδικτυακών τόπων. Δεν παρέχουμε τη δυνατότητα σε τρίτα μέρη να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Εφόσον δε συνδέεστε στις υπηρεσίες μας, τα δεδομένα σας παραμένουν ανώνυμα και δεν μπορούμε να συνδέσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες με εσάς. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια συνοπτική εικόνα των cookies που χρησιμοποιούμε και του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.
 • Τα ακόλουθα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας ιστότοπου.
Όνομα Διάρκεια Σκοπός
SS-SERVER-ID

Μία επίσκεψη

Παρέχει λειτουργικότητα κατά την εξισορρόπηση της
φόρτωσης

JSESSIONID

Μία επίσκεψη

Αυτό το cookie παρακολουθεί την τεχνική συνεδρία
isMarketingCookiesAccepted

1 έτος

Αποθηκεύει τις πληροφορίες αποδοχής των cookies
isCookieConsentAccepted

1 έτος

Αποθηκεύει τις πληροφορίες αποδοχής των cookies
isAnalyticsCookiesAccepted

1 έτος

Αποθηκεύει τις πληροφορίες αποδοχής των cookies
isInstagramCookiesAccepted

1 έτος

Αποθηκεύει τις πληροφορίες αποδοχής των cookies

acceptedPrivacyPolicyVersion

1 έτος Αποθηκεύει την έκδοση της τρέχουσας πολιτικής
απορρήτου
product_sort

11 έτη 5 μήνες

Αποθηκεύει πληροφορίες ταξινόμησης

grid_product_layout

11 έτη 5 μήνες Αποθηκεύει πληροφορίες διάταξης προϊόντων

acceleratorSecureGUID

Μία επίσκεψη Ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ασφαλείας (ελέγχει αν
η επίσκεψη έχει λήξει ή όχι)
 • Τα ακόλουθα cookies είναι απαραίτητα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την ανάλυση της λειτουργικότητας του ιστότοπου. 

Όνομα Διάρκεια Σκοπός
dtCookie Μία επίσκεψη Παρακολουθεί πολλαπλά αιτήματα
dtLatC Μία επίσκεψη

Μετρά τον λανθάνοντα χρόνο για παρακολούθηση της
απόδοσης του διακομιστή

dtPC Μία επίσκεψη

Εντοπίζει τα κατάλληλα τελικά σημεία για τη
μετάδοση του σήματος,

περιλαμβάνει το αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης
για συσχέτιση
dtSa Μία επίσκεψη

Ενδιάμεση αποθήκευση για ενέργειες που οδηγούν σε
διαφορετικές σελίδες

rxVisitor

Μία επίσκεψη

Αναγνωριστικό επισκέπτη για συσχέτιση των
επισκέψεων

rxvt

Μία επίσκεψη Καταγράφει το χρονικό όριο/λήξη της επίσκεψης.
 • Τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης, για υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε: Tealium, Qualtrics survey, Heap Analytics, Lucky Orange, Microsoft Clarity

Όνομα Διάρκεια Σκοπός
_hp2_id.* 1 έτος 1 μήνας

Cookie χρήστη (αποθηκεύει το αναγνωριστικό του
χρήστη (user_id), την ταυτότητα, άλλα
αναγνωριστικά)

_hp2_props.* 1 έτος 1 μήνας           Cookie ιδιοτήτων συμβάντος (αποθηκεύει ιδιότητες
που ορίζονται από το addEventProperties API)
_hp2_ses_props.* 30 λεπτά Cookie ιδιοτήτων περιόδου επίσκεψης (αποθηκεύει τη
χρονική διάρκεια σύνδεσης και τον τομέα/διαδρομή
του cookie)
utag_main 1 έτος Καταγράφει το χρόνο έναρξης της επίσκεψης στον
ιστότοπό μας, τον αριθμό των σελίδων που έχετε δει,
τον αριθμό των επισκέψεων που έχετε κάνει στον
ιστότοπό μας και ένα μοναδικό αναγνωριστικό
QSI_SI__intercept 3 μήνες Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί
εάν πρέπει να εμφανίζουμε το Intercept σε
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις χρηστών
QST 6 μήνες Μόνιμο cookie που χρησιμοποιείται για την αποτροπή
πολλαπλών απαντήσεων
QSI_HistorySession   Μία επίσκεψη

Αυτό το cookie είναι συσχετισμένο με το Qualtrics,
που δίνει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο
επιθυμεί ο χρήστης να ολοκληρώσει την εγγραφή ή το
checkout

__exponea_etc__ 1 έτος 1 μήνας Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διαχείριση
δεδομένων των πελατών και την ανάλυση της
συμπεριφοράς των πελατών
__exponea_time*__ 1 ώρα Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση της έναρξης και της λήξης της
επίσκεψης στον ιστότοπο
xnpe_* 1 έτος 1 μήνας Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διαχείριση
δεδομένων των πελατών και την ανάλυση της
συμπεριφοράς των πελατών
fpestid 8 μήνες Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση
και την παρακολούθηση των ξεχωριστών συσκευών ή
χρηστών με βάση διάφορα χαρακτηριστικά της
συσκευής, όπως ο τύπος του προγράμματος
περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση της
οθόνης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό
και το λογισμικό.
_clck 1 έτος Αυτό το cookie διατηρεί τις προτιμήσεις και το
αναγνωριστικό του χρήστη Clarity, το οποίο έχει
αντιστοιχιστεί στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη για
αυτόν τον ιστότοπο.
_clsk 1 ημέρα Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
πολλαπλών προβολών μιας σελίδας ανά χρήστη κατά
την καταγραφή μίας επίσκεψης στο Clarity.
MUID 1 έτος 1 μήνας Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφήμιση,
ανάλυση του ιστότοπου και άλλους λειτουργικούς
σκοπούς.
_cc_id 9 μήνες Αυτό το cookie συσχετίζεται με την υπηρεσία
ClickCease, η οποία είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο
για να βοηθά τις επιχειρήσεις να καταπολεμούν την
απάτη των κλικ σε διαδικτυακές διαφημιστικές
εκστρατείες, και ιδιαίτερα σε διαφημίσεις pay-per-
click (PPC – πληρωμή ανά κλικ)
 • Τα παρακάτω cookies χρησιμοποιούνται για την κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όνομα Διάρκεια Σκοπός
__stid 11 μήνες Αυτά τα cookies σχετίζονται με το γραφικό στοιχείο
κοινής χρήσης AddThis, το οποίο είναι συνήθως
ενσωματωμένο σε ιστότοπους για να επιτρέπει στους
επισκέπτες να μοιράζονται περιεχόμενο με μια σειρά
από πλατφόρμες δικτύωσης και κοινής χρήσης
_ga 1 έτος
_conv_* 5 μήνες
ajs_user_id 11 μήνες
ajs_anonymous_id 11 μήνες
osano_consentmanager_* 11 μήνες
_fbp 2 μήνες
pxcelBcnLcy Μία επίσκεψη
pxcelPage_default_* 1 μήνας
_zitok 1 έτος 3 μήνες
_ga_* 1 έτος 3 μήνες
__stidv 11 μήνες


 

 • Το παρακάτω cookie χρησιμοποιείται για προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) και κατάχρηση.
Όνομα Διάρκεια Σκοπός
_GRECAPTCHA 6 μήνες

Υπηρεσία προστασίας ανεπιθύμητων μηνυμάτων που
παρέχεται από την Google που βοηθά στην προστασία των
ιστότοπων από ανεπιθύμητα μηνύματα και κατάχρηση.
 Ενδέχεται να αναλύει την επισκεψιμότητα, (ενδεχομένως
να περιέχει Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών) με σκοπό να
φιλτράρει τα μέρη της επισκεψιμότητας που
αναγνωρίζονται ως Bots ή SPAM και να «εμποδίζει το
αυτοματοποιημένο λογισμικό από τη συμμετοχή σε
καταχρηστικές δραστηριότητες στον ιστότοπό σας».

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. στις λειτουργίες «Προτιμήσεις» ή «Επιλογές Internet» του προγράμματος περιήγησής σας). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ή τη διαγραφή cookies, επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.aboutcookies.com/


Τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Μέσω των cookies που παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο συλλέγουμε ή λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς», συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα.
Επιπλέον, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως, το όνομά σας, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να παρέχετε εθελοντικά άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. Σας ενθαρρύνουμε, ωστόσο, να μην παρέχετε περισσότερα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας. 
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ωστόσο αυτό συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε άλλα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, θα φροντίσουμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και να υπάρχει έγκυρη νομική βάση (π.χ. η συγκατάθεσή σας) για αυτήν την επεξεργασία.


Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο:

(I) Για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με εμάς ή για να προχωρήσουμε περαιτέρω κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη συμφωνίας μαζί μας

(II) Για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως:

 • Να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που απαιτούν να διατηρούμε αρχεία και
 • Να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους που ενδέχεται να ισχύουν για εμάς.
(III) Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, όπως:
 • Για να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας
 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
 • Η λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση των προϊόντων, της επιχείρησης και των υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ άλλων:
  • Η παρακολούθηση και η ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών μας
  • Ο απο-προσδιορισμός των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των πληροφοριών που δεν σας αναγνωρίζουν και
  • Τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

 • Να αποτρέψουμε και να προστατεύσουμε εσάς, εμάς και άλλους από απάτες, μη εγκεκριμένες συναλλαγές, αξιώσεις και άλλες υποχρεώσεις
 • Να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας και τα βιομηχανικά πρότυπα και
 • Να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.

Με ποιον τρόπο μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Η Amway δεν πουλάει, ενοικιάζει ή εμπορεύεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ μας ως από κοινού ελεγκτές και με:
 • Σχετικές οντότητες που λειτουργούν επιχειρήσεις απευθείας πωλήσεων σε όλο τον κόσμο εντός του οργανισμού της Amway, εφόσον υπάρχει εύλογη ανάγκη ή επιθυμία της Amway να αποκαλύψει αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Παρόχους υπηρεσιών λύσεων υποδομής - ή πλατφόρμας - ή υπηρεσιών σέρβις λογισμικού, υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πληροφόρησης, υπηρεσιών διαχείρισης αρχείων ή μάρκετινγκ
 • Κυβερνητικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή υπάρχει εύλογη ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων, των έννομων συμφερόντων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας άλλων ή της δικής μας.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς σε οντότητες του οργανισμού Amway, καθώς και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών βρίσκονται σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μη διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων που υφίσταται στη χώρα, στην οποία παρείχατε αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («EΟΧ»), που μεταφέρονται σε χώρες που δεν έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, έχουμε θέσει σε εφαρμογή συμβατικές διασφαλίσεις (που βασίζονται στις Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ) ή βασίζονται σε έναν ισοδύναμο νομικό μηχανισμό, για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ (καθώς και το πώς θα αποκτήσετε ένα αντίγραφο ή για να συμβουλευτείτε αυτές τις διασφαλίσεις), επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση PrivacyOffice@amway.com.

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Εφαρμόζουμε ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, από απώλεια, αλλοίωση, προσπέλαση, κοινολόγηση ή χρήση.


Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα καθίσταται αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα (δείτε ανωτέρω στην παράγραφο «Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε»), εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται κάτι άλλο από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές διατήρησης των δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται παρακάτω.


Συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς διαδικτυακούς τόπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές πολιτικής διαφέρουν από τις δικές μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δεν είμαστε υπόλογοι για τις πληροφορίες και τις πρακτικές πολιτικής που ισχύουν από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας όλων των διαδικτυακών τόπων τρίτων, προτού να χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους ή να υποβάλετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σε ή μέσα από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Επικαιροποιήσεις αυτής της Δήλωσης Προστασίας Απορρήτου

Η Amway δύναται να ενημερώνει κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου στις σχετικές ιστοσελίδες της Amway, στις επίσημες εκδόσεις της Amway, ή με άλλα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας. Όλες οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδοποίηση.


Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:


Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, όπου συμβαίνει αυτό, έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.


Το δικαίωμα της τροποποίησης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που πιστεύετε ότι είναι ανακριβή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που θεωρείτε ελλιπή. Αυτό το δικαίωμα ισχύει πάντα.


Το δικαίωμα της διαγραφής


Αυτό είναι επίσης γνωστό ως «το δικαίωμα της λήθης» και με απλούς όρους, σας επιτρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Αυτό δεν είναι ένα γενικό δικαίωμα διαγραφής και ισχύουν εξαιρέσεις, π.χ. εάν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρούμε τα δεδομένα σας.
 


Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.


Το δικαίωμα της μεταφοράς των δεδομένων

Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε έναν άλλον οργανισμό ή να τα δώσουμε σε εσάς.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όταν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση.


Το δικαίωμα της αντίρρησης

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επιδίωξης των νόμιμων συμφερόντων μας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Εάν αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός εάν έχουμε ισχυρούς και νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση PrivacyOffice@amway.com.


Το δικαίωμα υποβολής παραπόνου

Αν ανησυχείτε για τον τρόπο που χειριζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου (δείτε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας) για να διερευνήσουν το ζήτημα και να σας ενημερώσουν σχετικά. Εάν μετά την απάντησή μας δεν μείνετε ικανοποιημένοι, ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε ή εργάζεστε, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας σε έναν ρυθμιστή προστασίας δεδομένων.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου, αν επιθυμείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της χώρας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου μέσω e-mail (PrivacyOffice@amway.com).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας

Όταν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει συμβεί βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την απόσυρση.

Επανεξετάστε τη συγκατάθεσή σας