Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway (Βασικό Πλάνο)

Το Βασικό Πλάνο εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την αρχική επιχειρηματική ιδέα που ανέπτυξαν οι ιδρυτές της Amway Rich DeVos και Jay Van Andel και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959. Είναι ένα σύστημα αμοιβών που επιβραβεύει τους Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (ΑΒΟ) γιατί μοιράζονται τις γνώσεις τους και προϊόντα και να παρακινούν άλλους να κάνουν το ίδιο.

Το Βασικό Πλάνο εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την αρχική επιχειρηματική ιδέα που ανέπτυξαν οι ιδρυτές της Amway Rich DeVos και Jay Van Andel και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959. Είναι ένα σύστημα αμοιβών που επιβραβεύει τους Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (ΑΒΟ) γιατί μοιράζονται τις γνώσεις τους και προϊόντα και να παρακινούν άλλους να κάνουν το ίδιο.

Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε!

Το εισόδημά σας καθορίζεται από την απόδοσή σας και όχι από τη θέση σας. Υπάρχουν ABO των οποίων οι οικονομικές απολαβές είναι υψηλότερες από εκείνες των αναδόχων τους (των ΑΒΟ που τους έφεραν στην επιχείρηση) και βασίζονται στο χρόνο και την προσπάθεια που επενδύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Το Σύστημα Αμοιβών

Μπορείτε να αυξήσετε τον όγκο των πωλήσεών σας με την απόκτηση νέων πελατών που προχωρούν σε αγορές ή την ενθάρρυνση των υπαρχόντων πελατών σας να αγοράσουν περισσότερα προϊόντα. Η αναδοχή νέων Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway, η υποστήριξη και η παροχή συμβουλών για την προώθηση προϊόντων, μπορεί να ισχυροποιήσει την επιτυχία σας και να κερδίσετε επιπλέον αμοιβές, βάσει της απόδοσης αυτών των ατόμων της ομάδας σας.

Κατανοώντας το Πλάνο

Το εισόδημά σας από την Amway αποτελείται από το κέρδος σας από την λιανική πώληση προϊόντων στους πελάτες σας και τυχόν επιπλέον αμοιβές που έχετε κερδίσει.