Κατανοώντας το πλάνο

Η βάση της επιχείρησής σας

Το εισόδημά σας

Προωθήστε* ποιοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι κάθε ημέρα. Κερδίστε με τρεις τρόπους:

  • Περιθώριο λιανικής από κάθε προϊόν της Amway ™ που αγοράζει ένας εγγεγραμμένος πελάτης.
  • Αμοιβές που υπολογίζονται από την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
  • Τα κίνητρα επιβραβεύονται καθώς επιτυγχάνετε βασικά ορόσημα στην επιχείρησή σας.
*Μόνο οι Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway που έχουν καταχωρήσει επαρκώς την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις τοπικές κρατικές και φορολογικές αρχές δικαιούνται να λαμβάνουν οποιαδήποτε έσοδα προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περιθώριο Κέρδους Λιανικής

Παρέχουμε τιμές λιανικής για κάθε προϊόν, οι οποίες είναι 20% υψηλότερες για τους εγγεγραμμένους πελάτες σας από την τιμή του ιδιοκτήτη της Amway Business.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής ABO και της λιανικής τιμής είναι το πρώτο μέρος του εισοδήματός σας: το περιθώριο λιανικής σας.

Τιμή Ιδιοκτήτη Επιχείρησης Amway – Οι ABO πληρώνουν μια ειδική τιμή ABO για κάθε προϊόν.

Ο όρος ΒΑ καθορίζει το επίπεδο του επιτεύγματός σας

ΒΑ σημαίνει Βαθμοί Αξιολόγησης. Σχεδόν όλα τα προϊόντα έχουν ΒΑ. Οι συνολικοί ΒΑ όλων των προϊόντων των παραγγελιών που έχετε βάλει εσείς και η ομάδα σας μαζί μέσα σε ένα μήνα, καθορίζουν το επίπεδο της αμοιβής απόδοσής σας. Αυτός ο πίνακας σας δείχνει τους ΒΑ που χρειάζεται να συγκεντρώνετε κάθε μήνα, ώστε να επιτυγχάνετε τις προϋποθέσεις για τα διαφορετικά ποσοστά αμοιβής απόδοσης. Μπορείτε να βρείτε τους βαθμούς αξιολόγησης κάθε προϊόντος online.

Ο όρος ΟΣ χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της Αμοιβής Απόδοσής σας

ΟΣ σημαίνει Όγκος Συναλλαγών. Τα περισσότερα προϊόντα έχουν μία αξία ΟΣ, η οποία καθορίζει το μέγεθος των αμοιβών που θα λάβετε σε ένα καθορισμένο ποσοστό επιπέδου αμοιβών.

Μηνιαίοι ΒΑ

Επίπεδο Αμοιβής Απόδοσης %

10,000 BA 21%
7,000 BA 18%
4,000 BA 15%
2,400 BA 12%
1,200 BA 9%
600 BA 6%
200 BA 3%

Παραδείγματα εισοδήματος

Όταν υπολογίζετε τις αμοιβές σας όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε είναι οι συνολικοί ΒΑ και ΟΣ όλων των παραγγελιών σας για έναν ολόκληρο μήνα – αυτός είναι ο όγκος των πωλήσεών σας. Αν έχετε κάτωθεν ΑΒΟ στην ομάδα σας, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τον όγκο αυτής της ομάδας, για να υπολογίσετε τις συνολικές αμοιβές σας. Θα δείτε ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ των ΒΑ και του ΟΣ. Το σύνολο όλων των ΒΑ καθορίζει το ποσοστό επιπέδου των αμοιβών σας και ο συνολικός ΟΣ καθορίζει το ποσό των αμοιβών που μπορείτε να λάβετε. Σε περίπτωση που έχετε κάτωθεν ΑΒΟ στην ομάδα σας οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν αμοιβές, αυτές θα αφαιρεθούν από τις δικές σας ακαθάριστες αμοιβές. Εκείνοι δεν θα χάσουν καμία από τις αμοιβές τους

Ας υποθέσουμε ότι ο όγκος των πωλήσεών σας είναι 2,400 ΒΑ. Γυρίστε πίσω στον πίνακα με τους ΒΑ, για να βρείτε το ποσοστό επιπέδου των αμοιβών σας. Οι αμοιβές είναι στο επίπεδο 12%! Εξαιρετική δουλειά! Τώρα έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να δούμε το ποσό που θα κερδίσετε αυτό το μήνα!
Τα παραδείγματα που ακολουθούν βασίζονται σε μια αναλογία ΒΑ / ΟΣ (ΒΑ / €)  ίση με² 1,83538 και ένα κέρδος λιανικής 20%.

Έχετε επιτύχει επίπεδο αμοιβών απόδοσης 12% προωθόντας προϊόντα στους πελάτες σας και είστε ήδη ανάδοχος 3 ΑΒΟ κάτωθεν (ο καθένας με τους δικούς του πελάτες), οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο αμοιβών 3%, 6% και 9%.

Προτεινόμενο Κέρδος Λιανικής3

20% x 184 ΟΣ = 37€

Η Αμοιβή Απόδοσής σας

Οι ΒΑ της ομάδας σας είναι 2,400 ΒΑ/4,405 ΟΣ (200 προσωπικοί ΒΑ /367 ΟΣ, επιπλέον 300 ΒΑ/551 ΟΣ από τον ABO A, 700 ΒΑ/1,285 ΟΣ από τον ABO B και 1,200 ΒΑ/2,202 ΟΣ από τον ABO Γ

184 Προσωπικοί ΟΣ
X 12% επίπεδο Αμοιβής Απόδοσης
_________________________
= 44€

Η Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων είναι η ποσοστιαία διαφορά της Αμοιβής Απόδοσης ανάμεσα σε εσάς και τους ABO της πρώτης γραμμής σας. Πως να υπολογίσετε την αμοιβή: η ποσοστιαία σας διαφορά, αφού αφαιρεθεί η ποσοστιαία διαφορά των ΑΒΟ σας κάτωθεν, αποτελεί το ποσοστό Αμοιβής από Πωλήσεις Τρίτων. Εάν πολλαπλασιάσετε τον ΟΣ της ομάδας σας κάτωθεν με το ποσοστό αυτό, θα έχετε υπολογίσει την αμοιβή από πωλήσεις τρίτων.

Η Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων σας από τον Α = 50€
(9% x 551 ΟΣ = 50€)

Η Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων σας από τον B = 77€
(6% x 1,285 ΟΣ = 77€)

Η Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων σας από τον Γ = 66€
(3% x 2,202 ΟΣ = 66€)


Το μηνιαίο σας εισόδημα

Το κέρδος σας λιανικής + η προσωπική αμοιβή απόδοσής σας + η Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων σας  37€ + 44€ + 193€ = 273


Το ετήσιο εισόδημά σας

273€ x 12 = 3,282€

1Μόνο οι Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway που η εγγραφή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είναι επαρκής, σύμφωνα με την κατάσταση και τις φορολογικές αρχές της χώρας τους, έχουν το δικαίωμα να λάβουν οποιοδήποτε εισόδημα που προκύπτει από πωλήσεις και να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικά σεμινάρια όπως Σεμινάριο Νέων Πλατινένιων, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηγετών και Συνέδριο Διαμαντιών. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τον υπολογισμό των εκπτώσεων Member+. 
Γίνεται η υπόθεση ότι ο ABO αποδίδει σταθερά και επιτυγχάνει τις προϋποθέσεις κάθε μήνα. Η αναλογία ΒΑ/ΟΣ του «1,83538» χρησιμοποιείται μόνο ως παράδειγμα. Για τη σημερινή ισχύουσα αναλογία ΒΑ/ΟΣ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Amway ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. 
2Η αναλογία ΒΑ/ΟΣ του «1,83538» χρησιμοποιείται μόνο ως παράδειγμα. Για την αναλογία ΒΑ/ΟΣ (ΒΑ / €) που ισχύει σήμερα στην αγορά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη θυγατρική της χώρας σας.
3Ο υπολογισμός σε αυτό το παράδειγμα γίνεται μόνο για λόγους εκτίμησης. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες και μπορεί να μην περιέχει τα πλέον ενημερωμένα στοιχεία. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο σε λόγους εκτίμησης και δεν αποτελούν ούτε υπόσχεση, ούτε εγγύηση, ούτε κάποια άλλη υποχρέωση καταβολής αμοιβών από την Amway. Τα αποτελέσματα αφορούν σε ακαθάριστο εισόδημα και δεν συμπεριλαμβάνουν πιθανά έξοδα και φόρους που σχετίζονται με την επιχείρηση Amway.
4Ο υπολογισμός αυτός με προτεινόμενο κέρδος λιανικής 20%, έχει ως βάση τις τιμές των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway.